งานขอบคุณผู้บริหาร มข. ชุดเดิม และแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่

ณ อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดี)

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

flower.gif